งานสถาปนิกทักษิณ 2019

บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัดร่วม สนับสนุนงาน “งานสถาปนิกทักษิณ 2019” 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ทางเดินริมน้ำ ลานปูดำ-ลานไม้มะหาด อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ภายใต้แนวคิด “ไร้.เทียม.ทาน” ที่นำเสนอภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นของเมืองกระบี่ การแสดงนิทรรศการวิชาชีพและนวัตกรรมของสถาปนิก-นักศึกษาสถาปัตย์ พร้อมจัดสถาปนิกที่ให้คำปรึกษาปัญหาการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร