งานสถาปนิกทักษิณ ‘ 62 ภายใต้แนวคิด ” ไร้.เทียม.ทาน “

บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ร่วมสนับสนุน งานสถาปนิกทักษิณ ‘ 62 ภายใต้แนวคิด ” ไร้.เทียม.ทาน ” เมื่อวันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2562 โดย กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ฯ ณ ทางเดินริมน้ำ ลานปูดำ – ลานไม้มะหาด อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ซึ่งภายในงานมีการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ เผยแพร่กิจกรรมของกรรมาธิการ ฯ และ สมาคมสถาปนิกสยามฯ ในครั้งนี้ คุณเชษฐา ทองสุทธิเจริญ ผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด และ คุณสมจิต บุญโญประสิทธิ์ ผู้จัดการภาคอาวุโส บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด เดินทางไปร่วมงาน ” งาน WELCOME PARTY และทัศนศึกษาอาษานาวา ” และ ” งาน ASA Night สถาปนิกทักษิณ ’62 ” บรรยากาศ ภายในงาน เต็มไปด้วยความสนุกสนานเป็นกันเอง บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาศ ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ในครั้งต่อไป