งานสัมมนา EXACT (ครั้งที่ 1)

ในวันที่ 30 เดือน สิงหาคม 2562 คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้บริหารบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมการเดินทางงานสัมมนา EXECUTIVE ARCHITECT COUNCIL TRAINNING (ครั้งที่1) โดยออกเดินทางจาก จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปสู่จังหวัดระยอง โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ รวมไปถึงองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ เข้าร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ในหัวข้อสัมมนา รู้จักสถาปนิกสำหรับผู้บริหารระดับสูง ที่สถาบันวิทยาสิริเมธี จังหวัดระยอง หลังจากเข้าร่วมกิจกรรม ได้มีการ WorkShop กิจกรรมสันทนาการเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรโดย มีผู้บริหารมากมายให้ความสนใจและร่วมสนุก จากนั้น ปิดท้ายด้วย กิจกรรม Mini Party ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เพลิดเพลินและสารสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทั้งนี้ทาง บริษัทดี.โอ.บอนด์ จำกัดยินดีเป็นอย่างมากที่ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในแขกพิเศษอวยพรวันเกิด คุณ เทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความอบอุ่น พร้อมกับผู้ร่วมสัมมนา ท่านอื่นอีกมากมาย