ซ่อมแซมระบบเวทีสภาสถาปนิก

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้มีโอกาสเดินทางไปยังสภาสถาปนิกเพื่อนำผลิตภัณฑ์ยกพื้น Buzon ไปใช่ในงานซ่อมแซมระบบเวทีทั้งนี้ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณทางสภาสถาปนิกที่เปิดโอกาสให้ทาง ดี.โอ.บอนด์ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในครั้งนี้