ดูงาน นครรัฐดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้บริหารบริษัทดี.โอ.บอนด์ จำกัด เข้าร่วมหลักสูตร EXACT ครั้งที่ 1 (Executive Architect Council Training ) ทัศนศึกษาดูงาน นครรัฐดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จัดโดยสภาสถาปนิกแห่งประเทศไทย นำโดย คุณ ประภากร วทานยกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท สถาปนิก 49 จำกัด พร้อมด้วย คุณสุวัฒน์ วสะภิญโญกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก 49 เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมต่าง ๆ กับเหล่าผู้บริหารเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทำงานรวมถึงชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่าง ๆ ภายในประเทศดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ไม่ว่าจะเป็น
– Dubai Global Village
– Mosque (Sheikh Zayed Bin Sultan Al)
– Louvre Abu Dhabi
– Burj Khalifa Dubai
เพื่อพูดคุยถึง การออกแบบอาคารประเภทต่าง ๆ ให้สวยงาม ให้สอดคล้องกับสภาภูมิประเทศ ภูมิอากาศ กฎหมาย เป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ ทั้งทางศิลปะและเทคนิค โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและการบริหารค่าใช้จ่าย ทั้งในด้านราคาค่าก่อสร้างและพลังงานสนองต่อความต้องการของผู้อาศัย และผู้ใช้อาคาร ทั้งทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ขอเป็นตัวแทนของเหล่าผู้บริหารขอบคุณทางสภาสถาปนิกฯ ได้จัดทำโครงการและหลักสูตร EXACT เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเหล่าสถาปนิกตัวจริง