ต้อนรับคณะทีม Buzon

บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ต้อนรับคณะทีม Buzon
Laurent Buzon (Director of sale)
Carlo Cosijns (Asia Region Manage)
Lawrence Lim (South-East Asia Region Manager)
พร้อมทั้งร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยกระดับพื้นภายนอก Buzon