ทำไมกระถางต้นไม้สวนแนวตั้ง KREENPLUS ถึงรักษ์โลก?

ชวนทุกคนมารู้จักกับเจ้าของแนวคิด เกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ผู้ต้องการเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับบ้านของเรา  ในหัวข้อ “มุมมองผู้บริหารกับการเพิ่มมูลค่าการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่”

จุดเริ่มต้นในการสร้างกระถางเพื่อโลก?เราต้องยอมรับว่าพื้นที่แนวราบในสังคมเมืองตอนนี้มีมูลค่าแพงมาก โดยเฉพาะพื้นที่แนวราบยังถูกนำมาใช้อยู่อาศัยสูงสุด แต่พื้นที่แนวตั้งอย่างกำแพงที่ว่างเปล่ากลับไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์เท่าที่ควร ดังนั้นจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจะสร้างพื้นที่สีเขียวในแนวตั้งเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีรอบตัวเรา แต่กระถางสวนแนวตั้งคุณภาพดีแล้วราคาไม่แพงมากในประเทศไทยมีน้อย จึงทำให้เราสร้างกระถาง Kreenplus ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะกระถางรักษ์โลกอย่างไร?เราต้องการเพื่มมูลค่าในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการใช้วัสดุในการผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล การเลือกใช้เครื่องมือที่ดีในการสร้างเพื่อเพิ่มอายุการใช้งานของกระถางให้ได้นานถึง 10 ปี ไปจนถึงนวัตกรรมการออกแบบที่สร้างสรรค์เพื่อให้ต้นไม้สามารถเติบโตในกระถางได้อย่างเต็มที่ กระถางรักผู้ใช้แค่ไหน?เราตรวจสอบเรื่องการปนเปื้อนจากกระถางสู่ดินและจากดินสู่ผู้บริโภค เพราะกระถางของเราสามารถปลูกพืชผักทานได้ ดังนั้นเราจึงต้องทดสอบเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ จนรับประกันได้ว่าจะไม่มีสารเคมีปนเปื้อนสู่ผู้บริโภคอย่างแน่นอนเราเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ต้องช่วยให้ทุกคนได้มีพื้นที่สีเขียว และเราเป็นเพียงจุดเล็กๆ จุดเดียวที่ทุกคนต้องสานต่อพื้นที่สีเขียวให้ขยายใหญ่ต่อไป Kreenplus เพียงคนเดียวเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้ แต่เปลี่ยนได้แน่ถ้าเราร่วมมือกัน

https://www.facebook.com/kreenplus/videos/246433317221103