นโยบาย สร้างพื้นที่สีเขียว ในกรุงเทพมหานคร ปลูกต้นไม้ล้านต้น

ชาวกรุงเทพฯ อยู่ดีๆ ก็รู้สึกถึงความพัฒนา เมื่อผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร อย่าง ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ดำเนินการตามนโยบายที่ตั้งเอาไว้ และพลาดไม่ได้เลยกับนโยบาย “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง” ซึ่งทาง กรุงเทพมหานครจะรับหน้าที่จัดหาพื้นที่ไว้ให้ประชาชนที่มาร่วม สำหรับการปลูกต้นไม้นี้จะจองสิทธิ์ในแอปพลิเคชัน รูปแบบการทำงานจะเป็นการจองต้นกล้า หาสถานที่ในเขตลงปลูก จากนั้นจะต้องถ่ายภาพต้นไม้ลงในระบบ และคอยตรวจดูสถานะของต้นไม้ของตนเอง ชัชชาติ กล่าว่า กรุงเทพฯ สามารถเปลี่ยนได้ถ้าทุกคนมาร่วมมือกัน เพราะฉะนั้นต้องเริ่มทำเลย เรื่องนี้คือการลงทุนให้ลูกหลานเราในอนาคต ให้โตไปกับต้นไม้ที่เราปลูกด้วยกัน การเริ่มต้นโครงการปลูกต้นไม้นี้จะใช้งบประมาณถูกกว่าเมกะโปรเจ็กต์ต่างๆ จำนวนมาก เรียกได้ว่าชาวกรุงเทพฯ สามารถร่วมมือกันปลูกต้นไม้ สร้างพื้นที่สีเขียวกันได้เลยตอนนี้ และถึงแม้จะไม่ได้ร่วมโครงการแต่สามารถ
ใช้พื้นที่ในบ้านของตนเพื่อปลูกต้นได้เลย เพราะไม่ว่าจะปลูกที่ไหนแต่ถ้าคุณเริ่มปลูกวันนี้คนละต้น ก็จะช่วยลดก๊าซเรือนกระจกได้ในอนาคตมหาศาล
References:
https://www.chadchart.com/policy/6215eef94e43cd8b4760bc16/
https://thestandard.co/chadchart-plant-trees-to-create…/
https://www.khaosod.co.th/politics/news_7089567