บรรยายพิเศษ ม.วลัยลักษณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Sustainability Construction and MATERIAL โดย คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ GM – บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด