บรรยายพิเศษ PMC หาดใหญ่

ภาพบรรยากาศ งานบรรยายพิเศษ ผลิตภัณฑ์ Buzon