บรรยายให้ความรู้ในการใช้พื้นที่สีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้บริหารทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเชิญจากทาง ผศ. สุชน ยิ้มรัตนบวร อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เข้าร่วมเป็นแขกพิเศษในการพูดคุยให้กับเหล่านักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3,4,5
คณะสถาปัตยกรรมในหัวข้อบรรยายให้ความรู้ในการใช้พื้นที่สีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ ในการแบ่งปันความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการทำงานและแนวความคิดในการใช้พื้นที่สีเขียวให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดอีกทั้งยังเป็นความรู้ให้แก่เหล่านักศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้ในหัวข้อของการศึกษาและการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาสังคมไทยและเพื่อสร้างสถาปนิกรุ่นใหม่ ทั้งนี้ทางบริษัท รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาร่วมแชร์ประสบกาณ์ให้แก่นักศึกษาในการบรรยายในครั้ง ทางบริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ที่ให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการบรรยายถึงเรื่องการใช้พื้นที่สีเขียวอย่างมีประสิทธิภาพ