” บอสโก แวร์ติกาเล” (bosco verticale) ป่าแนวตั้ง

เมื่อพื้นที่สีเขียวในเมืองลดลง ส่งผลให้มลพิษเข้ามาทำร้ายภูมิคุ้มกันของคนที่อาศัยอยู่ได้โดยง่าย ดังนั้นการสร้างป่าในเมืองจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง อย่างการสร้างตึก Bosco Verticale ที่พักอาศัยที่จะกลายเป็นโอเอซิสเขียวชอุ่มท่ามกลางทะเลคอนกรีตในเมืองมิลาน

ซึ่งข้อดีของการมีป่าแนวตั้งในเมืองนอกจากจะช่วยดูดซับมลพิษและผลิตอากาศที่ดีออกมาแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ จะไม่ใช่ที่อยู่ที่มีแค่คนกับตึก แต่จะมีต้นไม้สีเขียวที่จะนำเอาสัตว์เล็กๆ เข้ามาอยู่ในพื้นที่จนเกิดเป็นระบบนิเวศในเมือง อีกด้วย

โดย Stefano Boeri สถาปนิกผู้ออกแบบตึกแห่งนี้ มองว่าวิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ดีและยั่งยืนที่สุด นั่นคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง ซึ่งเราเชื่อว่าพื้นที่สีส้มในเมืองมิลานที่เราคุ้นชินจะกลายเป็นเมืองสีเขียวที่อุดมสมบูรณ์ในอนาคตอย่างแน่นอน

อ้างอิงจาก:  https://www.archdaily.com/…/bosco-verticale-stefano…
อ้างอิงจาก: https://archello.com/story/37654/attachments/photos-videos
ติดตามข่าวสารได้จาก : Kreenplus กระถางต้นไม้สวนแนวตั้ง | Facebook