ประมวลภาพบรรยากาศการปะพบสังสรรค์ สมาชิกสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย 2021

ภาพบรรยากาศการปะพบสังสรรค์สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย วันที่17 ธันวาคม 2563
โดยมีคณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา คณะทำงาน สมาชิกนิติสามัญ สมาชิกนิติวิสามัญ เข้าร่วมพบปะสังสรรค์พูดคุยกันอย่างเป็นกันเอง