ประเทศไทยสร้างสวนแนวตั้งได้ไหม

บอสโก วาติกาเล ( Bosco Verticale) ที่พักอาศัยที่จะกลายเป็นโอเอซิสเขียวชอุ่มท่ามกลางทะเลคอนกรีตในเมืองมิลาน นอกจากจะช่วยดูดซับมลพิษและผลิตอากาศที่ดีออกมาแล้ว ยังเป็นการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ จะไม่ใช่ที่อยู่ที่มีแค่คนกับตึก แต่จะมีต้นไม้สีเขียวที่จะนำเอาสัตว์เล็กๆ เข้ามาอยู่ในพื้นที่จนเกิดเป็นระบบนิเวศในเมือง อีกด้วย
โดย Stefano Boeri สถาปนิกผู้ออกแบบตึกแห่งนี้ มองว่าวิธีการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ดีและยั่งยืนที่สุด นั่นคือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมือง
คลีนพลัสพาทุกคนมาชวนคิดกัน…ประเทศไทยของเราสามารถสร้างสวนแนวตั้งได้ไหม มาร่วมพูดคุยมุมมองในประเด็นนี้ด้วยกันค่ะ
—————————
FB Live: https://www.facebook.com/kreenplus
Date: 01.10.21
Time: 16.00 น.

ชมย้อนหลังที่
https://www.facebook.com/kreenplus/videos/3014529458875627/?t=3523