พาส่องโรงงานดีไซน์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยฟาซาดสุดกรีน ณ เวียดนาม

เรียกได้ว่าเป็นการดีไซน์ที่ชาญฉลาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะเมื่อมีโรงงานตั้งที่ไหน มักจะมีผลกระทบที่รุนแรงต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบ แต่โรงงานแห่งนี้ในเวียดนามได้มีบริษัทสถาปนิกอย่าง G8A Architects and Rollimarchini Architects ช่วยออกแบบให้โรงงานแห่งนี้ได้กลายเป็นโรงงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแทนที่จะขยายพื้นที่ออกด้านข้างอย่างฟุ่มเฟือย โรงงานนี้ได้ใช้พื้นที่แนวตั้งแทนเพื่อลด Carbon Footprint อย่างฟาซาดเองก็เต็มไปด้วยต้นไม้พืชพรรณที่ช่วยทำให้อากาศบริเวณโดยรอบสะอาดมากขึ้นนอกจากนี้ภายในก็ยังมีสวนอันสวยงาม และบริเวณระเบียงภายในอาคารก็สามารถชื่นชมฟาซาดที่เต็มไปด้วยต้นไม้ได้

References:https://www.dezeen.com/…/jakob-factory-rollimarchini…/