มทร.ศรีวิชัย RUTS| KING POWER MAHANAKHON

นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | มทร.ศรีวิชัย RUTS เข้าชมการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ Buzon ที่มีการติดตั้งอยู่ที่ ตึกคิง เพาเวอร์ มหานคร | KING POWER MAHANAKHON