มอบทุนการศึกษา (มทร. อีสาน)​ ประจำปี 2563

พิธีมอบทุนการศึกษา แด่ นักศึกษา กลุ่มสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร. อีสาน)​ ประจำปี 2563
โดย คุณ วิชัย วิจิตรประไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด