มอบเงินสนับสนุนสร้างห้อง สมาร์ทคลาสรูม ของสถาปัตยกรรมศาสตร์

คุณวิชัย วิจิตรประไพ ประธาน บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัดได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท เพื่อสร้างห้อง สมาร์ทคลาสรูม ของสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยเฉพาะแบบออนไลน์ สำหรับใช้ในการโน้มน้าวให้ผู้เรียนมีความสนุกมีความสนใจอยากเข้ามาเรียนรู้ หรือทำกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ มาใช้เกิดประโยชน์และได้ผลสัมฤทธิ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้สอน
อีกทั้งยังสนับสนุน BUZON ผลิตภัณฑ์ยกระดับพื้นภายนอก จากประเทศเบลเยี่ยมเพื่อเป็น 1 ในวัสดุ ที่จัดสร้างลานเอนกประสงค์ และเป็นสื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นจริง ในสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
www.dobcl.com