มากกว่าการดีไซน์เพื่อความสวยงาม คือการดีไซน์ที่คำนึงถึงความปลอดภัย

KREEN+ เราคิดตั้งแต่การออกแบบเพื่อการใช้งานที่ปลอดภัยมากที่สุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไปดูกันดีกว่าว่าเราออกแบบออกมายังไงบ้าง
✅ ผิวสัมผัสหยิบจับง่ายไม่หลุดมือ
กระถางสวนแนวตั้งของ KREEN+ มีกระบวนการออกแบบทั้งภายในและภายนอกที่คำนึงถึงการใช้งานเป็นสำคัญ
ภายในถูกขัดเพื่อให้ง่ายในการทำความสะอาด ประหยัดทรัพยากรน้ำ สวย เงา สะอาด ผิวภายนอกพ่นทราย (Sahara Sandblast) หยิบจับง่าย ไม่หลุดมือ
✅ คำนึงถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
อุบัติเหตุเกิดได้ทุกสถานการณ์ กระถางสวนแนวตั้ง KREEN+ จึงคำนึงถึงผู้ใช้งาน เด็ก ผู้ใหญ่ และคนชรา ด้วยการสร้างมาตรฐานความปลอดภัย
ตั้งแต่การออกแบบที่มีการกำหนดรัศมี ลบคมที่มุมกระถางทั้งหมดที่สามารถเกิดอันตรายกับผู้ใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถรับน้ำหนักได้ถึง 80 kg
สัตว์เลี้ยงปีนก็ไม่หวั่น
✅ สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารพิษ มีการได้รับรองมาตรฐาน
KREEN+เป็นสมาชิกของ USGBC (US Green Building Council) กระถางสวนแนวตั้งของเราปราศจากสารพิษตกค้างจากวัสดุ
รับรองมาตรฐาน RoHS (Restriction of Hazardous Substances) IEC62321-4, IEC62321-5 และ IEC62321-7 พร้อมส่งทดสอบเพิ่มเติม
มาตรฐาน US EPA 3052 และเมื่อผลิตเสร็จได้ส่งทดสอบเข้าห้องปฎิบัติการสากล จาก SGS