มาตรการป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโคโรน่า

บริษัท ดี.โอ. บอนด์ จำกัด ได้กำหนด “มาตรการป้องกันการแพร่กระจายไวรัสโคโรน่า”
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทุกท่านที่ซื้อสินค้าของเราด้วยการฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อกับสินค้าที่นำเข้ามาทั้งหมด