มุมมองของการตัดสิทธิ จีเอสพี ในประเทศไทย

31 ตุลาคม 2562 คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้บริหารทาง
บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้ให้สัมภาษณ์ทางสำนักงานข่าวเศรษฐ์กิจ ช่อง 7 HD เกี่ยวกับมุมมองของการตัดสิทธิ จีเอสพี ในประเทศไทยว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อ อุตสาหกรรมการส่งออกและอสังหาริมทรัพย์ของไทย
คำว่า GSP มีชื่อย่อมาจาก Generalized System of Preferences หมายถึง ระบบการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป ที่ประเทศที่พัฒนาแล้วให้แก่สินค้าที มีแหล่งกำเนิดในประเทศที่กำลังพัฒนา ด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นอากรขาเข้าแก่สินค้า ที่มีอยู่ในข่ายได้รับสิทธิพิเศษทางการค้า โดยประเทศผู้ให้สิทธิพิเศษ จะเป็น ผู้ให้แต่เพียงฝ่ายเดียวไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น

สำนักข่าว : มุมมองส่วนหนึ่งในการตัดสิทธิ จีเอสพี ส่งผกระทบต่อภาพรวมในการส่งออกของไทย แต่ในสิ่งหนึ่งในเรื่องของภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น เกี่ยวกับไทยเองนั้น ในเรื่องของเศรษฐกิจ คุณเกียรตินันท์ มองว่าอย่างไรบ้างคะ

คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ : แน่นอนครับว่าการถูกตัดสิทธิ จีเอสพีอาจมีผลกับเราบ้าง ยกตัวอย่างง่าย ๆ เหมือนเด็กที่สอบแล้ว สอบตก ต้องมีคะแนนเสริมพิเศษ และปรากฏว่าวันนี้ คะแนนเราอาจจะไม่ดี คำถามก็คือ ถ้าไม่ผ่านแล้วมันส่งผลกระทบอะไร ซึ่งแน่นอนครับ ถ้าเป็นเด็กสอบตกก็ไปสอบซ่อม แต่นี่เป็นสนามการค้า แต่เราแข่งขันกับเขาลำบาก เช่น สินค้า A มาจากประเทศ A ไม่มีสิทธิ จีเอสพี เพราะทางประเทศเขาพร้อมมากแต่เราประเทศไทยเราขายสินค้าตัวเดียวกัน แต่เราไม่พร้อม เราต้องแข่งขันกับเขาและความพร้อมเราไม่มี เราก็อาจจะเสียเปรียบตรงนั้น เราจึงมีแต้มต่อ ให้ลดภาษีนำเข้า ทำให้เวลาเราขาย เราจึงถูกกว่าเขานั้นคือแต้มต่อที่ทำให้สินค้าเรายังคงอยู่ได้
นี่เป็นส่วนหนึ่งในบทสัมภาษณ์ มุมมองความคิดของการตัดสิทธิ์จีเอสพี ของผู้ส่งออกใหญ่ในแว้ดวงธุรกิจ อุตสาหกรรมการส่งออก สามารถติดตามสกู๊ปฉบับเต็มได้ที่แฟนเพจ บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด หรือทางช่อง 7 HD.เร็วๆ นี้