รางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ

โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย จัดพิธีมอบรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี สตรีตัวอย่างแห่งปี องค์กรดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2565
โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี / กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ
ในครังนี้ คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด เข้ารับรางวัล นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2564 สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจ