ล้วงลึกการออกแบบพื้นที่สีเขียวของนักศึกษาไทย จระเข้และสายน้ำ

จระเข้และสายน้ำ ผลงานการออกแบบที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการแข่งขัน TALA STUDENT DESIGN COMPETITION 2021 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงโครงสร้างใต้ทางด่วนเดิมให้มีชีวิตชีวิตชีวา สร้างสีสันให้กับชุมชนในบริเวณนั้นมากขึ้นโดยที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากพื้นที่เดิมของโครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณจังหวัดสมุทรปราการ ที่โด่งดังในด้านของฟาร์มจระเข้ จึงได้ถอดระบบการสะบัดของหางจระเข้ มาปรับให้กลายเป็นรูปแบบลวดลายของเสาใต้ทางด่วน โดยใช้วัสดุหลักเป็นอิฐมอญที่สามารถปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวใต้ทางด่วนให้มากขึ้น ช่วยลดมลพิษ และยังเป็นการสร้างระบบนิเวศขนาดเล็กอีกด้วย อีกทั้งยังปรับปรุง พื้นที่ใต้ทางด่วน
ฟุตบาทริมทาง และสะพานลอยข้ามถนน เพื่อส่งเสริมและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนในชุมชนนั้นๆ

https://www.facebook.com/kreenplus/videos/1101634400711968