สถาปัตย์ ม.อ.ตรัง จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ CIRCULAR ECONOMY IN CONSTRUCTION SECTOR เศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคการก่อสร้าง

วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2566) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรกัญญา ง่วนสนสกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ภวัต รอดเข็ม รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมให้การต้อนรับ คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ CIRCULAR ECONOMY IN CONSTRUCTION SECTOR เศรษฐกิจหมุนเวียนในภาคการก่อสร้างในการนี้ คณบดีได้มอบเกียรติบัตรแสดงความขอบคุณต่อคุณเกียรตินันท์ ที่มอบเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นประจำทุกปีเสมอมา

อ่านข่าวต่อได้ที่ https://www.trang.psu.ac.th/archives/18717