สนับสนุนกิจกรรม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด หนึ่งในพันธ์มิตรของสมาคมฯ และสมาชิกนิติวิสามัญ ของสมาคมภูมิสถาปัตยนิกประเทศเทศไทย (TALA) เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรม การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
ขอขอบคุณรูปภาพจากท่านอาจารย์ลูกน้ำ Cr. Looknarm Ariya