สรุปจาก #COP27 เดือนที่แล้ว ได้ข้อสรุปอะไรบ้าง?

จบกันไปแล้วกับงาน COP27 การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ เมืองชาร์มเอลชีค ประเทศอียิปต์
โดยมีสรุปวาระสำคัญคือ
✅ เน้นย้ำว่าต้องระดมเงินทุน 1 แสนล้านดอลลาร์ต่อปี เพื่อสนับสนุนกลุ่มประเทศยากจน และเพิ่มกองทุนเพื่อการปรับตัวเป็น 2 เท่า ภายในปี 2568
✅ Glasgow Climate Pact มุ่งมั่นลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินและเชื้อเพลิงฟอสซิล
✅ ประเทศเปราะบางต่อ Climate Change เรียกร้องให้เพิ่มเงินชดเชยจากประเทศร่ำรวย
✅ Paris Agreement รักษาอุณหภูมิทั่วโลกไม่ให้สูงเกินกว่า 2 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคอุตสาหกรรม และจำกัดการเพิ่มขึ้นไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม ภายในปี 2643
เรียกได้ว่าหลายๆ วาระเป็นวาระที่เน้นย้ำกันมาตั้งแต่งานปีก่อนๆ แต่ก็ยังไม่ได้มีการจัดการอย่างเข้มแข็ง ทำให้มีประเด็นถกเถียงโดยเฉพาะวาระการลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินและเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการทำให้เกิดก๊าซเรือนกระจก
เราต้องคอยเฝ้าหวังว่านานาประเทศจะให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากขึ้น รวมไปถึงในงาน COP28 จะมีการเน้นย้ำความสำคัญมากขึ้น และให้ทั่วโลกให้คำมั่นในการทำตามเป้าหมายในการรักษาอุณหภูมิโลกอย่างมั่นคง ?
Reference:
https://www.sdgmove.com/…/cop27-climate-change…/
https://www.springnews.co.th/keep…/climate-change/832465