สวนป่าเบญจกิติ

ถึงแม้พื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครจะมีน้อยมากๆ เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ แต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลย เพราะในหลายๆ ปีที่ผ่านมาก็มีหลายโครงการที่พยายามจะสร้างพื้นสีเขียวในกรุงเทพมหานครให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาปัญหาฝุ่นหรือมลพิษทางอากาศ รวมไปถึงการสร้างพื้นที่พักผ่อนหรือพื้นที่ให้ประชาชนได้ออกกำลังกายมากกว่าที่มีอยู่เช่นเดียวกับโครงการ “สวนป่าเบญจกิติ” ปอดใหม่ใจกลางกรุง ที่ต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวกว่า 259 ไร่ โดยมีการคาดหวังว่าพื้นที่แห่งนี้จะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในกรุงเทพมหานคร ที่นอกจากจะมีพื้นที่พักผ่อน พื้นที่ออกกำลังกายที่เต็มไปด้วยต้นไม้ ยังจะมีการสร้างหอชมเมืองกลางน้ำ มีการติดโซลาร์ และกังหันน้ำอีกด้วยและความน่าสนใจอีกอย่างคือ พื้นที่แห่งนี้จะดำเนินการก่อสร้างหลังจากมีการย้ายโรงงานยาสูบออกจากบริเวณ และจะมีการรื้อถอนอาคาร ปรับภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้ต่างๆ อย่างต้นรวงผึ้ง ชมพูพันธ์ุทิพย์ ตะแบก อินทนิลเสลา เพื่อสร้างความสวยงามในยามที่ต้นไม้ออกดอกซึ่งถูกออกแบบโดยสถานปิกชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่าง อาศรมศิลป์ จำกัด เพื่อทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นปอดสีเขียวแห่งใหม่ เพื่อช่วยดูดมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหากใครที่อยากจะไปเที่ยวชม “สวนป่าเบญจกิติ” แห่งนี้คงต้องรอไปก่อน เพราะจะมีการเปิดให้เข้าไปพักผ่อนในปี 2565 อย่างเป็นทางการถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของต้นไม้ ซึ่งพื้นที่แห่งนี้อาจทำให้ใครหลายๆ คนมีความสุขจนอยากลุกขึ้นมากปลูกต้นไม้ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อนก็เป็นได้
Source: https://news.thaipbs.or.th/content/297712