สวนแนวตั้งแห่งแรกของโลก

ย้อนไปสมัย 600 ปีก่อนคริสตศักราช สวนลอยแห่งบาบิโลนเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ ตั้งอยู่บนแม่น้ำยูเฟรติส ประเทศอิรักในปัจจุบัน สร้างโดยกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ที่ 2 แห่งกรุงบาบิโลเนีย เมื่อ 600 ปีก่อนคริสต์ศักราชที่เรียกว่าสวนลอยก็เพราะว่าระเบียงทุกชั้นได้รับการตกแต่งด้วยต้นไม้ต่างๆ ทั้งต้นปาล์ม ดอกไม้นานาชนิด มีระบบชลประทานไปทำเป็นน้ำตก และเลี้ยงต้นไม้ตลอดปี
การตกแต่งด้วยต้นไม้ทุกชั้นของสวนลอยบาบิโลน ทำให้กลายเป็นสถาปัตยกรรมในยุคโบราณที่มีการประดับด้วยสวนแนวตั้งได้อย่างสวยงาม แต่ก็ยังเป็นที่สงสัยอยู่ว่าสวนลอยแห่งนี้มีอยู่จริงหรือเป็นแค่ตำนาน? ✨
References:
https://thematter.co/…/hanging-gardens-of-babylon/132574