สวนแนวตั้ง Indoor สุดล้ำช่วยกรองอากาศด้วยเทคโนโลยี

Elpo เป็น Biofilter ที่ช่วยกรองมลพิษได้ในรูปแบบของสวนแนวตั้ง Indoor ที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับให้คุณภาพอากาศภายในตึกอาคารให้ดีขึ้นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีElpo ออกแบบโดย Kārlis Vītols, Lolita Epnere และ Buka Bērziņa เพื่อตอบโจทย์พื้นที่ทำงานอย่างออฟฟิศ เพื่อทำให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอากาศสุดแสนสะอาดซึ่งการมีต้นไม้ภายในอาคารจะช่วยดูดซับมลพิษทางอากาศเข้าไปที่ใบของพืชและส่งไปยังรากเพื่อกรองอากาศได้ และมากไปกว่านั้นด้วยเทคโนโลยี Biofilter ที่จะมีระบบอัตโนมัติ ระบบแสง และระบบน้ำที่ช่วยทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าการปลูกต้นไม้ทั่วไป
Reference:
https://www.yankodesign.com/…/this-indoor-vertical…/