สวัสดีปีใหม่ 2564

” เรียน คุณลูกค้า, เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถทำงานร่วมกับคุณได้ในช่วงปีที่ยากลำบากเช่นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการระบาดของ Covid-19
และหวังว่าทุกๆอย่างจะพัฒนาและดีขึ้นในปี 2564 ขออวยพรให้คุณมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและมั่งคั่งมั่นคงตลอดทั้งปี สวัสดีปีใหม่ “
บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด