สะพานของแมลง สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ

สตูดิโอออกแบบ VenhoevenCS ร่วมกับ Landscape Architecture เอเจนซี่ DS Landschapsarchitecten และ Studio Solarix ซึ่งเป็นบริษัท Solar Energy ออกแบบสะพานสำหรับแมลงที่เรียกว่า “Butterfly Effect”

Butterfly Effect เป็นโครงข่ายที่ที่ถูกแขวนลอยเหนือถนน Motorway ซึ่งเชื่อมกับถนนในแต่ละด้านของถนน และมีส่วนประกอบคือแผ่นโซลาร์เซลล์แบบใสที่ทำให้สามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้

การสร้าง Butterfly Effect ขึ้น มาจากปัญหาที่มีการใช้รถใช้ถนนเยอะ ส่งผลให้เกิดมลพิษทางเสียงและอากาศที่ทำให้แมลงไม่ข้ามไปยังพื้นที่อีกฟากของถนน ซึ่งสิ่งนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปจนถึงมนุษย์เลยทีเดียว

ซึ่งเป้าหมายในการสร้าง Butterfly Effect คือ การสร้างพื้นที่ที่ปราศจากมลพิษเสียงและควันจากรถยนต์ ให้เหล่าแมลงสามารถเดินทางข้ามไปยังพื้นที่ป่าอื่นๆ เพื่อทำการผสมเกสรกับพืชนานาพรรณ สิ่งเหล่านี้คือการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ Biodiversity ได้