เจาะลึกทุกการออกแบบพื้นที่สีเขียว พร้อมแนวคิด ESG ที่มอบความยั่งยืนให้กับธุรกิจ

#BecauseYourTomorrowMatter
หลังจากที่เราพบกับการออกแบบพื้นท่ีสีเขียวมาหลายรูปแบบของนักศึกษาไทยในการแข่งขัน TALA STUDENT DESIGN COMPETITION 2021 ทำให้เราได้เห็นแรงบันดาลใจ ความใส่ใจ และการออกแบบที่พิถีพิถันเพื่ออนาคตของโลกนี้ที่ดีกว่าเดิมวันศุกร์นี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกการออกแบบพื้นที่สีเขียวพร้อมแนวคิด ESG ที่มอบความยั่งยืนให้กับธุรกิจ

ชมย้อนหลังได้ที่
?https://www.facebook.com/kreenplus/videos/523146322596486