เดือนกุมภาพันธ์อบอุ่นและฤดูหนาวอบอุ่นสำหรับสหรัฐอเมริกา

เดือนกุมภาพันธ์ ในปี 2023 เป็นเดือนที่อบอุ่นของสหรัฐอเมริกา โดยทั่วไปแล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่อากาศเย็นสบายในหลายพื้นที่ของประเทศ แต่ในปีนี้ ได้มีการบันทึกอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติในเดือนกุมภาพันธ์ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในทิศตะวันตกของสหรัฐอเมริกาเดือนกุมภาพันธ์ ยังเป็นเดือนสุดท้ายของฤดูหนาวในสหรัฐอเมริกา โดยโรงพยาบาลสำหรับป้องกันและควบคุมโรคของสหรัฐฯ (CDC) ได้รายงานว่าฤดูหนาวในปี 2022-2023 นี้มีอุณหภูมิที่สูงกว่าเฉลี่ยในหลายพื้นที่ของประเทศ ซึ่งทำให้สหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงกว่าปกติไม่เพียงแค่ในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ยังตลอดฤดูหนาวข้อมูลเหล่านี้เตือนให้เห็นว่าสภาพภูมิอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงไปในทั่วโลก และเราต้องระมัดระวังต่อการเผชิญหน้ากับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต เพราะผลกระทบจาก Climate Change คือสิ่งที่ทั่วโลกกำลังเผชิญหน้าอยู่นั่นเอง
Reference:
https://www.noaa.gov/…/warm-february-wrapped-up-warm…