โลกเปลี่ยน เราปรับ ขยับด้วยความคิดเชิงบวก

” โลกเปลี่ยน เราปรับ ขยับด้วยความคิดเชิงบวก ” บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด จัดสัมมนาประจำปี 2563 ณ โรงแรม Dusit Princess Srinakarin Bangkok วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 โดย ผศ.ดร.ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของบริษัท ฯ ให้มีความพร้อม กับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต