โลงศพแห่งชีวิต (The Living Cocoon)

ตายแล้วแต่ยังมีคุณค่า ไม่ใช่สร้างภาระทิ้งไว้บนโลก ด้วยโลงศพไมซีเลียมเจ้าแรกของโลก เมื่อชีวิตคนหนึ่งคนจบลง คงคิดว่าไม่ได้สร้างภาระอะไรทิ้งเอาไว้อีก แต่กลับกันการตายของคนกลับสร้างขยะและมลพิษให้กับโลกในระหว่างกระบวนการการจัดงานศพ Loop จึงได้ออกแบบโลงศพแห่งชีวิต (The Living Cocoon) ขึ้นมา ด้วยการนำเสนอทางเลือกอันทรงคุณค่าให้กับมนุษย์เพื่อไถ่โทษต่อโลกเมื่อช่วงชีวิตจบลง โดยปกติโลงศพมักใช้วัสดุที่มีสารเคมีอันตรายหรือวัสดุที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ แต่ Loop ได้ออกแบบโลงศพด้วยวัสดุจากไมซีเลียม หรือก็คือเจ้าเห็ดชนิดหนึ่งที่ช่วยทำให้เกิดวัฏจักรการย่อยสลายได้
มากไปกว่านั้นไม่ใช่แค่ทำให้โลงศพย่อยสลายกลับคืนสู่ผืนดิน แต่ยังแปรเปลี่ยนให้กลายเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการเติบโตของพืชพรรณในธรรมชาติ ถ้าจะให้พูดก็คือเปลี่ยนศพอันไร้ประโยชน์ของคุณให้กลายเป็นปุ๋ยอันทรงคุณค่าที่สามารถหล่อเลี้ยงและก่อกำเนิดชีวิตใหม่ได้แทนที่จะเป็นสุสานที่เต็มไปด้วยโลงศพคอนกรีต ร่างไร้ชีวิต และมลพิษ ก็ได้สรรค์สร้างให้กลายเป็นป่าไม้ผืนใหม่ก่อกำเนิดความหลากหลายทางชีวภาพ และต่ออายุของโลกในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ด้วยโลงศพแห่งชีวิตถ้าเป็นคุณจะเลือกเป็นอะไรระหว่าง ร่างไร้ค่า ไร้ความหมาย กับ ปุ๋ยอันทรงคุณค่า หล่อเลี้ยงก่อกำเนิดชีวิตใหม่ได้?
Reference:
https://www.yankodesign.com/…/living-coffin-makes-sure…/