1,000 Trees ห้างเซี่ยงไฮ้สุดกรีน

พร้อมพืชพรรณกว่า 2.5 แสนต้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประเทศจีนเป็นหนึ่งในประเทศที่กำลังให้ความใส่ใจกับเรื่อง Biodiversity มากขึ้น ทำให้สถาปัตยกรรมของตึกอาคารในปัจจุบันเต็มไปด้วยพืชพรรณนานาชนิด ซึ่งจุดเด่นของห้าง 1,000 Trees คือเสาหินที่มีต้นไม้อยู่ในทุกชั้นของอาคารเผยความสวยงานมีมิติแบบไล่ระดับราวกับภูเขา นอกจากนี้การออกแบบยังมีความตั้งใจที่จะสร้างสรรค์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ด้วยการมีต้นไม้ 1,000 ต้น และพืชพรรณมากถึง 250,000 ต้น เลยทีเดียว มากไปกว่าเรื่องของต้นไม้ยังมีจุดเด่นที่งานศิลปะอีกด้วย โดยฟาซาดของตึกมีภาพวาดแนวสตรีทอาร์ตจากศิลปินท้องถิ่นและนานาชาติเรียงรายอย่างโดดเด่น เรียกได้ว่าเป็นการออกแบบที่ใส่ใจเพื่อให้ผู้คนเข้าใกล้กับธรรมชาติมากขึ้นและมีความจรรโลงใจราวกับอยู่บนภูเขาไม่ได้อยู่ในห้างสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้คน แถมตอนกลางคืนจะมีการเปิดไฟภายนอกโดยเฉพาะตรงต้นไม้ ทำให้ทั้งห้างส่องแสงเรืองรองสวยงามสะดุดตา