APEC 2022 ความร่วมมือของ 21 เขตเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดกำลังเปิดฉากเป็นทางการ

งาน APEC 2022 ครั้งนี้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยจะจัดประชุมทางการขึ้นในวันที่ 18-19 พ.ย. 2565 ด้วยธีม “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” หรือ “Open. Connect. Balance.”APEC มีเป้าหมายหลัก เพื่อส่งเสริมการเปิดเสรีการค้าการลงทุน รวมถึงความร่วมมือในมิติสังคมและการพัฒนาต่าง ๆ โดยสาขาความร่วมมือที่ไทยให้ความสำคัญในปี 2565 ประกอบด้วย 8 เรื่อง ได้แก่ ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุน ด้านการคลัง ด้านการท่องเที่ยว ด้านการเกษตร ด้านป่าไม้ ด้านกิจการสตรี ด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro, Small and Medium Enterprises : MSMEs) และด้านสาธารณสุขซึ่งความสำคัญของงาน APEC คือการร่วมมือกันระดับโลกเพื่อผลักดันเศรษฐกิจในระดับสูงสุด และจากการประชุมระดับโลกนี้ที่ไทยเป็นเจ้าภาพก็นำประโยชน์มาให้ด้วยการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้เกิดการขยายตัวจากการที่นานาชาติมาเข้าร่วมงาน APEC นั่นเองแต่เราก็ต้องมาจับตาดูกันว่าวาระการประชุมจะเป็นไปอย่างไร คำมั่นสัญญาตามเป้าหมายของ APEC จะทำได้จริงหรือไม่ แต่ละประเทศจะให้ความร่วมมือในลักษณะไหน และที่สำคัญจะช่วยให้เศรษฐกิจทั้งระดับประเทศและระดับโลกฟื้นได้จริงหรือไม่? ต้องติดตามการประชุมอย่างเป็นทางการกันเร็วๆ นี้
References:
https://www.sdgmove.com/…/apec-2022-thailand-bcg-economy/