BIODIVERCITY

BiodiverCity เมืองอันสมบูรณ์ในอุดมคติ Utopia ที่เกิดขึ้นจริงในมาเลเซีย ????คือผลงานชิ้นเอกของบริษัทด้านสถาปัตยกรรมและการวางแผน BIG, Hijjas และ Ramboll ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อออกแบบแผนแม่บทสำหรับหมู่เกาะปีนังใต้ในมาเลเซีย เพื่อต้องการเพิ่มคุณภาพชีวิต ยกระดับเศรษฐกิจ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของพลเมืองและการลงทุนในสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นของรัฐปีนังโดยได้นำเอาวิสัยทัศน์ของยูโทเปียมาใช้สร้างเป็นเมืองที่มีความหลากหลาย โดยมุ่งเน้นการรวมตัวทางเศรษฐกิจ สังคมและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่รวม 4,500 เอเคอร์ ซึ่งรองรับผู้อยู่อาศัยได้ 15,000 ถึง 18,000 คน ซึ่งประกอบไปด้วย 3 เกาะ เกาะแรกมีชื่อว่า “The Channels” ประกอบด้วยสวนดิจิทัลขนาด 500 เอเคอร์พร้อมพื้นที่สำหรับการวิจัยการพัฒนาและโอกาสทางธุรกิจในท้องถิ่น เกาะที่ 2 “The Mangroves”  เป็นหัวใจของพลเมืองที่จะมีการจัดตั้งสถาบันการปกครองและการวิจัยในพื้นที่ โดยมีใจกลางเกาะคือ“ The Bamboo Beacon” ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมและงานสำคัญต่างๆ เรียกได้ว่าสร้างขึ้นเพื่อธุรกิจโดยเฉพาะ และเกาะที่ 3 “The Laguna” ชายฝั่งวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นจากมรดกทางวัฒนธรรมและพลังสร้างสรรค์ที่มีชีวิตชีวาของปีนัง เพื่อสร้างการดึงดูดในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ที่สำคัญคือมีการสนับสนุนเครือข่ายการขนส่งสาธารณะแบบอิสระทางน้ำ ทางอากาศและทางบก โดยมีเป้าหมายเพื่อสภาพแวดล้อมที่ปลอดรถยนต์ ซึ่งจัดอันดับความสำคัญของนักขี่จักรยานและคนเดินเท้าเป็นอันดับแรกอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นความก้าวหน้าของมนุษยชาติที่ได้นำเอาอุดมคติของยูโทเปียมาออกแบบเพื่อสร้างสรรค์เป็นเมืองแห่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นจริงในมาเลเซีย อันนำพาความสุขของมนุษย์ให้กลับมาด้วยความยั่งยืนอย่างแท้จริง

Source: https://architizer.com/…/inspiration/stories/biodivercity/
https://www.businessinsider.com/biodivercity-islands…