Biophilic Design การออกแบบที่ผสานชีวิตเข้ากับธรรมชาติ

Biophilic Design เป็นการออกแบบที่คำนึงถึงการใช้ชีวิตของผู้คนที่อาศัย ให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยผสานเข้ากับธรรมชาติได้อย่างลงตัว ??

ซึ่งการออกแบบแนวนี้จะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่ผู้คนได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น แน่นอนว่านอกจากจะช่วยเรื่องความสวยงามแล้ว ยังช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพให้ผู้อยู่อาศัยได้ทั้งสุขภาพกายและจิต ?

มากไปกว่านั้นการทำ Vertical Garden หรือสวนแนวตั้ง สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบ Biophilic Design ได้ เพราะช่วยเรื่องความสวยงาม ทำให้อากาศบริสุทธิ์ขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้รู้สึกสดชื่น ?

วันนี้เราจะพาไปดูสวนแนวตั้งที่ออกแบบโดย Jeff Allis ซึ่งคำนึงถึงแนวคิด Biophilic Design กัน บอกเลยว่าออกแบบได้สวยสุดๆ แถมแค่ได้ดูสวนแนวตั้งเหล่านี้ก็รู้สึกสงบอีกด้วย ?

ใครอยากดูสวนแนวตั้งไปดูกันได้เลย ?? https://youtu.be/JJkC_HCsbds

Sources:
https://www.d1.co.th/post/15
https://architizer.com/…/architecture-spotlight-84-living-…/