Cafeteria Within a Green Wall โรงอาหารสุดกรีนด้วยสวนแนวตั้ง

โครงการนี้ได้รับการออกแบบโดยทีมงานจากบริษัท Kooo Architects ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างพื้นที่ที่เป็นส่วนผสมระหว่างธรรมชาติและสิ่งปลูกสร้าง โดยใช้ผนังสีเขียวเป็นพื้นที่ปลูกพืชเพื่อเพิ่มความสดชื่นและลดอุณหภูมิภายใน นอกจากนี้ โครงการยังใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว โดยโครงการนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบที่ดีในการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Reference:
https://architizer.com/pro…/cafeteria-within-a-green-wall/