TALA GOLF 2024

บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟ TALA GOLF 2024จัดโดย สมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย (TALA) ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ณ สนามกอล์ฟ กรุงกวี Krung Kavee Golf Course & Country Club จ.ปทุมธานี

Building Materials and Construction #2

ภาพบรรยากาศ – การเรียนการสอนในรายวิชาวัสดุและการก่อสร้างอาคารของนักศึกษาชั้นปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 / 2566 ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 — บรรยายโดยคุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ที่สละเวลามามอบความรู้ให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ BUZON นวัตกรรมระบบยกพื้นสำเร็จรูปอัจฉริยะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ OPEN HOUSE 2024 #2

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการ OPEN HOUSE 2024 และแนะแนวการศึกษาต่อ เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา แก่สาธารณะ และแสดงให้เห็นถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของนักศึกษา ในระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดยมี ผศ.ปิยาภรณ์ อรมุต คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และมี ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ OPEN HOUSE 2024.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอขอบพระคุณ คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุนเรียนดี จำนวน 10 ทุน ทุนกิจกรรมดี จำนวน 5 ทุน.ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรม Workshop หลักสูตร นิทรรศการผลงานการแสดงของนักศึกษา ดนตรีโฟล์คซอง […]

Rooftop Garden Design and Landscaping และ Sustainability Construction and Material #2

บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด นำโดยคุณ เกียรตินันท์ วิจิตรประไพ (กรรมการบริหาร) ร่วมกับสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย คุณ สัจจพงศ์ เล็กอุทัย (อนุกรรมการ) จัดบรรยาย Rooftop Garden Design and Landscaping และ Sustainability Construction and Material แก่นักศึกษาคณะสาปัตยรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง ในนามตัวแทนคณะฯต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองมา ณ ที่นี่ ครับ ที่สละเวลามามอบความรู้ เทคนิคการออกแบบการจัดสวนดาดฟ้าและสร้างความเข้าใจในการก่อสร้างและวัสดุเพื่อความยั่งยืน