Circular Economy ทำได้จริงหรอ?

มากกว่าการรีไซเคิลคือการที่ KREEN+ ใส่ใจในหลักการ Circular Economy คือ
✅ ออกแบบสินค้าที่เน้นการรักษาต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
✅ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการหมุนเวียนวัตถุดิบและสินค้า
✅ ลดการเกิดของเสียและผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด
หรือสามารถเรียกง่ายๆ ได้ว่า Make > Use > Return ซึ่ง KREEN+ เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ที่ต้องการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้มีการใส่ใจตั้งแต่การผลิตไปจนถึงมือลูกค้า คือ
♻️ วัสดุรีไซเคิลจากพลาสติกสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เลือกใช้วัสดุหมุนเวียนที่ยังไม่ผ่านการใช้งานจากผู้บริโภค มีความทนทานใช้ได้นานมากถึง 10 ปี นอกจากนี้สามารถนำไปใช้ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถชุบชีวิต และยืดอายุการใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ด้วยการนำไปรีไซเคิลต่อได้อีกด้วย
⚙️ แม่พิมพ์ S50C ลดการสูญเสียทรัพยากร
ปกติในกระบวนการผลิตจะเสียทรัพยากรและสร้างขยะเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องแม่พิมพ์ที่ถ้าเลือกไม่ดีก็จะทำให้เกิดขยะเยอะ แต่ KREEN+ เลือกใช้แม่พิมพ์เหล็ก S50C ซึ่งเป็นเหล็กคุณภาพสูง ทนทาน ใช้ผลิตได้นานกว่าเหล็กเกรดอื่น ลดการสร้างแม่พิมพ์ใหม่ ส่งผลให้ประหยัดทรัพยากรและพลังงานได้เยอะมาก
?? นโยบายในอนาคต KREEN+ จะไม่หยุดพัฒนา
ในอนาคต KREEN+ มีแผนที่จะสร้างนโยบายรับซื้อสินค้ากระถางของ KREEN+ กลับคืนมา ไม่ว่ากระถางตัวนั้นจะพังแล้ว หรือยังไม่ได้ใช้งาน เราก็จะรับซื้อแล้วนำกลับมารีไซเคิล เพื่อให้ KREEN+ สามารถทำตามหลักการ Circular Economy ได้อย่างครบทุกกระบวนการ
เพราะเราไม่ได้มองแค่การผลิตกระถางขึ้นมาจำหน่ายเพียงอย่างเดียว แต่เราให้คุณค่ากับเรื่องสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ เพื่อที่โลกของเราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมกับแสงสว่างแห่งอนาคต