ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-108de-37c5f.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `lmsuPvKj_options`

Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-108de-37c60.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /var/www/html/wp-includes/wp-db.php on line 2007

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-108de-37c60.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lmsuPvKj_terms AS t INNER JOIN lmsuPvKj_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN lmsuPvKj_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format', 'post_translations') AND tr.object_id IN (7059) ORDER BY t.name ASC

Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-108de-37c61.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /var/www/html/wp-includes/wp-db.php on line 2007

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-108de-37c61.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM lmsuPvKj_terms AS t INNER JOIN lmsuPvKj_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN lmsuPvKj_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('language', 'post_translations') AND tr.object_id IN (7059) ORDER BY t.name ASC

Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-108de-37c62.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /var/www/html/wp-includes/wp-db.php on line 2007

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-108de-37c62.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM lmsuPvKj_terms AS t INNER JOIN lmsuPvKj_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN lmsuPvKj_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('language', 'post_translations') AND tr.object_id IN (3) ORDER BY t.name ASC

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-108de-37c63.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW COLUMNS FROM `lmsuPvKj_aioseo_posts`

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-108de-37c64.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW COLUMNS FROM `lmsuPvKj_aioseo_posts`

dir="ltr" lang="th" prefix="og: https://ogp.me/ns#" > Circular Economy ทำได้จริงหรอ? - MAONE

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-108de-37c65.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW COLUMNS FROM `lmsuPvKj_aioseo_posts`

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-108de-37c66.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW COLUMNS FROM `lmsuPvKj_aioseo_posts`

Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-108de-37c68.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /var/www/html/wp-includes/wp-db.php on line 2007

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-108de-37c68.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM lmsuPvKj_terms AS t INNER JOIN lmsuPvKj_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN lmsuPvKj_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('language', 'post_translations') AND tr.object_id IN (7049) ORDER BY t.name ASC

Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-108de-37c69.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /var/www/html/wp-includes/wp-db.php on line 2007

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-108de-37c69.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM lmsuPvKj_terms AS t INNER JOIN lmsuPvKj_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN lmsuPvKj_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('language', 'post_translations') AND tr.object_id IN (7069) ORDER BY t.name ASC

Circular Economy ทำได้จริงหรอ?

มากกว่าการรีไซเคิลคือการที่ KREEN+ ใส่ใจในหลักการ Circular Economy คือ
✅ ออกแบบสินค้าที่เน้นการรักษาต้นทุนด้านทรัพยากรธรรมชาติ
✅ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการหมุนเวียนวัตถุดิบและสินค้า
✅ ลดการเกิดของเสียและผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด
หรือสามารถเรียกง่ายๆ ได้ว่า Make > Use > Return ซึ่ง KREEN+ เล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้ที่ต้องการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้มีการใส่ใจตั้งแต่การผลิตไปจนถึงมือลูกค้า คือ
♻️ วัสดุรีไซเคิลจากพลาสติกสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เลือกใช้วัสดุหมุนเวียนที่ยังไม่ผ่านการใช้งานจากผู้บริโภค มีความทนทานใช้ได้นานมากถึง 10 ปี นอกจากนี้สามารถนำไปใช้ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถชุบชีวิต และยืดอายุการใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ด้วยการนำไปรีไซเคิลต่อได้อีกด้วย
⚙️ แม่พิมพ์ S50C ลดการสูญเสียทรัพยากร
ปกติในกระบวนการผลิตจะเสียทรัพยากรและสร้างขยะเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องแม่พิมพ์ที่ถ้าเลือกไม่ดีก็จะทำให้เกิดขยะเยอะ แต่ KREEN+ เลือกใช้แม่พิมพ์เหล็ก S50C ซึ่งเป็นเหล็กคุณภาพสูง ทนทาน ใช้ผลิตได้นานกว่าเหล็กเกรดอื่น ลดการสร้างแม่พิมพ์ใหม่ ส่งผลให้ประหยัดทรัพยากรและพลังงานได้เยอะมาก
👍🏻 นโยบายในอนาคต KREEN+ จะไม่หยุดพัฒนา
ในอนาคต KREEN+ มีแผนที่จะสร้างนโยบายรับซื้อสินค้ากระถางของ KREEN+ กลับคืนมา ไม่ว่ากระถางตัวนั้นจะพังแล้ว หรือยังไม่ได้ใช้งาน เราก็จะรับซื้อแล้วนำกลับมารีไซเคิล เพื่อให้ KREEN+ สามารถทำตามหลักการ Circular Economy ได้อย่างครบทุกกระบวนการ
เพราะเราไม่ได้มองแค่การผลิตกระถางขึ้นมาจำหน่ายเพียงอย่างเดียว แต่เราให้คุณค่ากับเรื่องสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้ เพื่อที่โลกของเราจะขับเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมกับแสงสว่างแห่งอนาคต

Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-108de-37c72.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /var/www/html/wp-includes/wp-db.php on line 2007

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-108de-37c72.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM lmsuPvKj_terms AS t INNER JOIN lmsuPvKj_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN lmsuPvKj_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('language', 'post_translations') AND tr.object_id IN (7062) ORDER BY t.name ASC

Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-108de-37c73.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /var/www/html/wp-includes/wp-db.php on line 2007

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-108de-37c73.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM lmsuPvKj_terms AS t INNER JOIN lmsuPvKj_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN lmsuPvKj_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('language', 'post_translations') AND tr.object_id IN (7063) ORDER BY t.name ASC

Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-108de-37c74.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /var/www/html/wp-includes/wp-db.php on line 2007

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-108de-37c74.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM lmsuPvKj_terms AS t INNER JOIN lmsuPvKj_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN lmsuPvKj_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('language', 'post_translations') AND tr.object_id IN (7061) ORDER BY t.name ASC

Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-108de-37c75.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /var/www/html/wp-includes/wp-db.php on line 2007

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-108de-37c75.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM lmsuPvKj_terms AS t INNER JOIN lmsuPvKj_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN lmsuPvKj_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('language', 'post_translations') AND tr.object_id IN (7064) ORDER BY t.name ASC