ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-10fb4-35070.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW FULL COLUMNS FROM `lmsuPvKj_options`

Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-10fb4-35071.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /var/www/html/wp-includes/wp-db.php on line 2007

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-10fb4-35071.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lmsuPvKj_posts.* FROM lmsuPvKj_posts LEFT JOIN lmsuPvKj_term_relationships ON (lmsuPvKj_posts.ID = lmsuPvKj_term_relationships.object_id) LEFT JOIN lmsuPvKj_term_relationships AS tt1 ON (lmsuPvKj_posts.ID = tt1.object_id) WHERE 1=1 AND ( lmsuPvKj_term_relationships.term_taxonomy_id IN (51) AND tt1.term_taxonomy_id IN (77) ) AND lmsuPvKj_posts.post_type = 'project' AND (lmsuPvKj_posts.post_status = 'publish' OR lmsuPvKj_posts.post_status = 'acf-disabled') GROUP BY lmsuPvKj_posts.ID ORDER BY lmsuPvKj_posts.post_date DESC LIMIT 0, 9999

Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-10fb4-35072.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /var/www/html/wp-includes/wp-db.php on line 2007

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-10fb4-35072.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM lmsuPvKj_terms AS t INNER JOIN lmsuPvKj_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN lmsuPvKj_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('language', 'post_translations') AND tr.object_id IN (3) ORDER BY t.name ASC

MA303 - MAONE

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-10fb4-35073.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW COLUMNS FROM `lmsuPvKj_aioseo_posts`

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-10fb4-35074.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW COLUMNS FROM `lmsuPvKj_aioseo_posts`

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-10fb4-35075.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW COLUMNS FROM `lmsuPvKj_aioseo_posts`

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-10fb4-35076.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SHOW COLUMNS FROM `lmsuPvKj_aioseo_posts`

News & Events

Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-10fb4-3507e.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /var/www/html/wp-includes/wp-db.php on line 2007

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-10fb4-3507e.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM lmsuPvKj_terms AS t INNER JOIN lmsuPvKj_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN lmsuPvKj_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('term_language', 'term_translations') AND tr.object_id IN (181) ORDER BY t.name ASC

Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-10fb4-3507f.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /var/www/html/wp-includes/wp-db.php on line 2007

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-10fb4-3507f.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.* FROM lmsuPvKj_terms AS t INNER JOIN lmsuPvKj_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN lmsuPvKj_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('term_language', 'term_translations') AND tr.object_id IN (183) ORDER BY t.name ASC

Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-10fb4-35081.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /var/www/html/wp-includes/wp-db.php on line 2007

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-10fb4-35081.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM lmsuPvKj_terms AS t INNER JOIN lmsuPvKj_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN lmsuPvKj_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format', 'post_translations') AND tr.object_id IN (9143) ORDER BY t.name ASC

https://maone-acp.com/nakhon-architect-new-year-party-2023-2/">

NAKHON ARCHITECT NEW YEAR PARTY 2023

ภาพบรรยากาศงานเลี้ยง สถาปนิก นครศรีธรรมราช NEW YEAR PAR […]
Warning: mysqli_query(): (HY000/1021): Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-10fb4-35083.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device") in /var/www/html/wp-includes/wp-db.php on line 2007

ฐานข้อมูลเวิร์ดเพรสผิดพลาด: [Disk full (/tmp/#sql-temptable-1-10fb4-35083.MAI); waiting for someone to free some space... (errno: 28 "No space left on device")]
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS lmsuPvKj_posts.* FROM lmsuPvKj_posts LEFT JOIN lmsuPvKj_term_relationships ON (lmsuPvKj_posts.ID = lmsuPvKj_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND lmsuPvKj_posts.ID NOT IN (9143) AND ( lmsuPvKj_term_relationships.term_taxonomy_id IN (181,183) ) AND lmsuPvKj_posts.post_type = 'post' AND ((lmsuPvKj_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY lmsuPvKj_posts.ID ORDER BY lmsuPvKj_posts.post_date DESC LIMIT 0, 9999