DINNER TALK สภาสถาปนิก นครศรีธรรมราช

ภาพบรรยากาศภายงาน DINNER TALK ในหัวข้อ พื้นที่สาธารณะเป็นเรื่องของทุกคน “Public spaces, public affairs” วิทยากรโดย คุณนำชัย แสนสุภา นายกสมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทย และ คุณประพันธ์ นภาวงศ์ดี และหัวข้อ “Circular economy in construction sector” วิทยากรโดย คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดิ.โอ.บอนด์ จำกัด