DINNER TALK

ในวัน7 ธันวาคม 2565 กรรมาธิการสถาปนิกอิสาน ร่วมกับ บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด
ดำเนินการจัด ASA DINNER TALK ในหัวข้อ พื้นที่สาธารณะเป็นเรื่องของทุกคน “Public spaces, public affairs” วิทยากรโดย คุณนำชัย แสนสุภา นายกสมาคมภูมิสถาปนิกแห่งประเทศไทย และหัวข้อ “Circular economy in construction sector” วิทยากรโดย คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ กรรมการบริหาร บริษัท ดิ.โอ.บอนด์ จำกัด เวลา 18.00-21.00 น. ณ ร้าน Wild Restaurant จังหวัดนครราชสีมา