Dinner Talk 2018

คุณเกียรตินันท์ วิจิตรประไพ ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงแห่ง บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ได้รับเชิญจากกรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ร่วมกิจกรรม “Dinner Talk” กับบรรดาสถาปนิกและวิศวกรโซนภาคใต้ พูดคุยแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสังสรรค์ท่ามกลางบรรยากาศสบาย ๆ สไตล์ผู้นำวัสดุตกแต่งและก่อสร้างที่ล้ำสมัยอย่างเป็นกันเอง ที่จังหวัดภูเก็ต กระบี่ และสุราษฎร์ธานี ในหัวข้อ “การจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยืดหยุ่น” ซึ่งจะช่วยบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลภาวะของเมือง ส่งผลให้สุขภาวะของประชากรดีขึ้น เพราะ บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด เล็งเห็นถึงแนวทางการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวที่เราสามารถร่วมมือกัน เพื่ออนาคตที่สดใส่กว่าวันนี้