การรักษ์โลก การรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้

การรักษ์โลก การรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกต้นไม้ อาจจะไม่ใช่เพื่อต้องการดูแลรักษาร่างกายของมนุษย์อย่างเราๆ เพียงเท่านั้น หากแต่เป็นการรักษาจิตใจของมนุษย์ด้วยธรรมชาติเพิ่มด้วย เพราะในปัจจุบัน ความต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านหรือแม้กระทั่งห้องเล็กๆ ล้วนต้องการสร้างความสุข ความสดชื่นอันเขียวขจี ไปจนถึงสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับตนเอง ซึ่งหลายๆ งานวิจัยทั้งของประเทศไทยและต่างประเทศ ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า ธรรมชาติสามารถรักษาแผลภายในจิตใจและโรคทางจิตเวชได้อย่างดีเยี่ยม และธรรมชาติสามารถสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจให้กับเด็กได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ทีมวิจัยมหาวิทยาลัยออร์ฮูส ประเทศเดนมาร์ก ได้ศึกษาเกี่ยวกับการเติบโตของเด็กในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน แล้วพบว่าเด็กที่เติบโตท่ามกลางธรรมชาติมีความเสี่ยงน้อยมากที่จะเป็นโรคทางจิตเวชเมื่อเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ และจากสำรวจฐานข้อมูลประชากรในประเทศเดนมาร์กกว่า 900,000 คน พบว่า อาการป่วยของโรคทางจิตใจ เกิดจากการขาดธรรมชาตินั่นเอง และอีกหลายงานวิจัยที่พบว่าธรรมชาติสามารถรักษาความหมองเศร้า อาการซึมเศร้า ความเครียด ความเจ็บปวดทางจิตได้อย่างดีเยี่ยม นั่นหมายความว่านี่เป็นอีกหนึ่งทางออกที่จะช่วยรักษาคนให้หายจากอาการเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งเราได้มองเห็นหลายสถานที่ที่มีการออกแบบให้ธรรมชาติเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และเราหวังว่า ความตระหนักและข้อมูลเรื่องนี้จะนำไปสู่การออกแบบผังเมืองที่เอื้อให้เกิดพื้นที่สีเขียวในบริเวณแหล่งที่อยู่อาศัยของชุมชนให้มากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เพื่อใครอื่น แต่เพื่อตัวเราเอง

Source:
HTTPS://WWW.PNAS.ORG/CONTENT/116/11/5188…
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=WMUZEQM-OLG
HTTPS://WWW.ARCH.SU.AC.TH/MEMBERS/SINEENART/
HTTPS://WWW.MATICHON.CO.TH/ARTICLE/NEWS_1585145
HTTPS://CITYCRACKER.CO/CITY…/GREENSPACE-AND-DEATH/