กิจกรรมสภาสถาปนิกพบสถาปนิกภูมิ

ในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จำกัด ร่วมกิจกรรมสภาสถาปนิกพบสถาปนิกภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่