ความมั่งคั่งและมั่นคงในอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต

ในอดีตอาณาเขตหรือพื้นที่เป็นสัญลักษณ์ของ ‘ความมั่งคั่งและมั่นคง’ ดังนั้นถ้าใครครอบครองพื้นที่มาก ก็จะแสดงว่าพวกเขาเหล่านั้นมีความร่ำรวยและมั่นคง
แต่ในยุคปัจจุบันสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและมั่นคงได้เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอนาคตที่เราไม่อาจรู้ได้เลยว่าสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งจะเปลี่ยนไปเป็นอะไร
ถ้าใครอยากรู้ว่าปัจจุบันและอนาคต อะไรเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและมั่นคง มาตามหาคำตอบพร้อมกันได้ที่ไลฟ์บนเพจ KREEN+ ได้เลย

FB Live: https://www.facebook.com/kreenplus
Date: 17.09.21
Time: 16.00 น.
ชมย้อนหลังได้ที่
https://www.facebook.com/kreenplus/videos/394242035537645