ซีเซียม-137 อันตรายถึงชีวิต

📍 ซีเซียม-137 (Cesium-137, Cs-137) เป็นสารกัมมันตรังที่มีลักษณะโลหะอ่อนมาก สามารถส่งผลกระทบอันตรายถึงชีวิตได้อย่างรุนแรง
📍 ซีเซียม-137 ที่ถูกหลอมเผาไหม้และกลายเป็นไอ สามารถกระจายออกไปได้เป็นหลัก 100-1,000 กม.
📍 ใช้เวลาในธรรมชาติในการสลายไม่ต่ำกว่า 100 ปี
📍 ทำร้ายสิ่งมีชีวิตได้ทั้งสัมผัสโดยตรง การกิน และการหายใจ
📍 สามารถสะสมในดิน น้ำ อาหาร ทำให้ส่งผลเสียต่อสิ่งมีชีวิต
📍 เสี่ยงเกิดมะเร็ง โดยเฉพาะมะเร็งเม็ดเลือดขาวและไทรอยด์
สรุปการแถลงเรื่อง ซีเซียม-137
📍 ตรวจพบโรงงานแห่งหนึ่งมีการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137
📍 ตรวจวัดปริมาณรังสีโดยรอบพื้นที่โรงงาน พบว่า อยู่ในระดับปกติตามปริมาณรังสีในธรรมชาติ
📍 ตรวจสอบคุณภาพอากาศ น้ำ บริเวณโดยรอบ พบว่า ระดับรังสีอยู่ในระดับปกติตามปริมาณรังสีในธรรมชาติ ไม่มีการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อม
📍 ตรวจพบฝุ่นแดงบริเวณโดยรอบโรงงานหลอม ที่ตรวจได้ว่าเป็นฝุ่นซีเซียม
📍 มีการหลอมโลกที่มีการปะปนของวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137
📍 มีระบบกรองของเสียจากกระบวนการผลิตและเป็นการทำงานระบบปิดทั้งหมด
📍 ฝุ่นโลหะปนเปื้อนถูกระงับการเคลื่อนย้ายและจำกัดไม่ให้ออกนอกบริเวณโรงงาน
📍 สรุป ฝุ่นโลหะปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีซีเซียม-137 มีการปนเปื้อนในบริเวณที่จำกัด
คืนวันที่ 20 มีนาคม คุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา ได้เผยแพร่ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สนง.ปรมาณูเพื่อสันติ แจง ห้องเก็บฝุ่นแดงปนเปื้อน ‘ซีเซี่ยม-137’ ปิดคลุมด้วยผ้าใบแค่ชั่วคราว เตรียมทำห้องเก็บตามมาตรฐานสากลวันนี้ (21 มีนาคม)
References:
https://www.facebook.com/sorrayuth9115/posts/pfbid02L8hDDFBk6QJzk5D6LVTzrih9Xw9SjB8CnV1Z6rxBTZxmtcgUbCJDzoTRx2P95amYl
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9660000025898
https://www.sanook.com/news/8802654/
https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3883691